Neden Sigorta Şirketi


Sigorta şirketi kurmaya neden ihtiyaç duyduk?

Bunu birkaç nedenle ve amaçladıklarımızla ifade edebiliriz.

Sigorta şirketleri uygulamalarından duyulan rahatsızlık,

Sigorta şirketlerinin çalıştıkları diğer dağıtım kanallarıyla acenteler arasında uyguladıkları haksız rekabet koşulları, Organizasyon acentelere verilen imtiyazlar komisyon farklılıkları, Acentelere çok görülen %1,%2 komisyonların çok fazlasının yurtiçi ve yurtdışı Büyük sermaye gruplarına, Bankalara, Brokerlere çok ciddi oranlarda fazladan verilmesi.

Profesyonel acentelerin gelirlerinin ciddi düşmüş olması, Sigorta şirketlerinin Acentelik sözleşmelerinde aleyhte uygulamalarla dolu maddeleri, portföy mülkiyeti sorunu.

Acenteye bakışın gün geçtikçe kötüye gitmesi, eğitim ve desteklerin azalması hatta ortadan kalkması.

Bazı sigorta şirketlerinin rekabeti etik olmayan uygulamalarla yapması, Dijital platformlardaki fiyat farklılıkları, aynı şirkette acente broker fiyat farklılıkları buna göz yummaları bunlarla mücadele edebilmenin bir yolu olarak görmek.

Sigorta şirketiyle kurulacak olan Empatiyi daha ileriye taşıyarak işin içine girmek ve sıkıntıları, zararın nedenlerini görebilmek.

Sektörde dengeyi sağlayabilmek, Acentelere bakışı değiştirerek sigorta şirketlerinin mevcut acentelerine daha sıkı sarılmalarını sağlamak amaç olarak düşündüklerimizden.

Mevcut acente temsil kurumunun yanlış uygulamaları, sorunlara çözüm bulamamaları, sadece bir grup acentenin organizasyoncu ve şubeci acente grubunun lehine kararlar alarak daha da büyümelerini sağlamaları, diğer acentelerini rekabetle ezilmelerine göz yummaları ve kalan görev sürelerinde acentenin daha da kötüye gideceğini görmemiz.

Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle sektörün yeni bir sürece girmesi, bankasürans tarafında daha agresif bir yapının olacağını tahmin etmemiz.

Sonuç olarak Acentenin tüm bu sorunlarını çözebilmek, düşen gelirlerini arttırarak hayat verebilmek, işine konsantrasyon sağlayabileceği kolaylıklar getirebilmek, Sermaye problemi nedeniyle dijitalleşemeyen acenteyi teknoloji ile besleyebilmek, Sözleşmeden doğan sorunları ortadan kaldıran TEK DAĞITIM KANALI profesyonel acente olacak sigorta şirketi kurmaya karar verdik.

Neden Yatırım Şirketi kuruldu ?

Sigorta şirketi kurduğumuz Yatırım şirketinin lokomotifi olacak, beraberinde Sigorta şirketini ilgilendiren hizmet aldığı işleri taşeron kullanmadan direk kendisini yapacağı, türev iş kollarında yatırım yapabilecek bir şirket ihtiyacı, bu şirket Teknoloji, Finans ve yardım hizmetlerinde şirket alacak, veya  kuracak.

Sigorta şirketini kimler yönetecek?

Yönetim kadrosu Profesyonellerden oluşacak. Sahadan yetenekli kişilerden oluşacak bir yapı kurulacak.

Sigorta şirketi dağıtım kanalı olarak kimlerle çalışacak?

Banka, Broker Şubeci , İş paylaşımı organizasyoncusu, Captive acenteler acentemiz olmayacak Sadece Profesyonel acenteler olacak.

Sigorta şirketinin merkezi neresi olacak?

Sigorta şirketinin genel müdürlüğü Ankara olacak, büyük bir bölge ya da ikinci genel müdürlük de İstanbul’da olacak.